Skip to main content
x

SEG-SILICONE EDGE GRAPHIC

SEG-SILICONE EDGE GRAPHIC

Pentru casetele iluminate din aluminiu grosimile profilului sunt: 30mm, 45mm, 75mm

Pentru casetele neiluminate din aluminiu grosimile profilului sunt: 15mm, 30mm, 45mm, 75mm

FATA SIMPLA

DUBLA FATA