Skip to main content
x
Comunicat final

Anunț finalizare implementare proiect “Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor” - ROFOBIT SRL

''''

ROFOBIT SRL anunță finalizarea proiectului ”Granturi pentru capital de lucru acordate IMMurilor
cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevazute în anexa nr.2”
proiect număr RUE 2215 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”,
instituită prin OUG nr 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de finanțare
cu Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (fost MEEMA)/ A.I.M.M.A.I.P.E.
Iaşi , M2-2215 / 10.12.2020
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea societatii ROFOBIT SRL
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni.
- menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe
o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 769.505,08 lei din care:
669.134,85 lei grant acordat
100.370,2275 lei cofinanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operațional Competitivitate 2014-2020